Affärsutveckling

Affärsutveckling

Nulägesanalys

Vi börjar med en nulägesanalys av befintlig affärsidé och vision.

Framtidsplan

Vi tar fram en plan var vi vill vara om 3-5 år. Vilken väg och inriktning ska vi ta?

Verksamhetsplan

Vi tar fram en verksamhetsplan för vad, hur, när och vem ska ta oss i mål.

Tillsammans  blickar vi framåt och hittar rätt lösningar!

När man vill utvecklas inom sin bransch och komma framåt är det en del som måste ske. Kanske saknas både kompetens, resurser och tid för att gå vidare. Då är det bra att ta extern hjälp som kommer med ny input, energi och erfarenhet i denna process.

Jag har arbetat med dessa frågor och varit med att ta mitt tidigare företag framåt. Det jag erbjuder är affärsutveckling som bygger på det sunda förnuftet och det praktisk erfarenheten. 

Att arbeta med den stora penseln och få med alla i båten är ett måste men också en utmaning. Det gäller att få en förankring och en förståelse varför man behöver/vill göra denna utveckling. 

Man behöver få samspel så alla är på samma plan och hitta utgångspunkten. Sedan skall man tillsamman vara överens om vad slutmålet är. 

Själva affärsutvecklingen sker i olika steg inom olika kategorier där samma typ av frågor skall besvaras och genomarbetas. 

Tidsplanen är viktig men inte avgörande. Arbetets kvalitet måste komma före så man landar nära det mål man satte upp. Hellre längre tid där förankringen är säkerställd med lyckat resultat än ett resultat som man kan ticka av som utfört! 

Själva implementeringen är viktigast. Måste bygga på att man når fram till alla inom företaget och förhoppningsvis så har många varit involverade i affärsutvecklingen 

De första delmålen bör vara enkla att uppnå och alla ska känna sig delaktig. Då har man störst chans att se fördelarna och att personalens energi bibehållsNågon form av kick-off där man startar processen är att föredra 

Kontakta oss

+46 767 640602

info@miranjo.se

Lämna ett meddelande