Ledningsgrupp och styrelseuppdrag

Ledningsgrupp och styrelseuppdrag

Extern input i ledningsgrupp och styrelse

Vi bidrar med nya synvinklar vid utmaningar.

Vi stöttar och coachar arbetet i ledningsgruppen.

Vi ger rådgivning vid utformning av beslutsvägar och guidning vid beslutstagande.

Tillsammans tar vi rätt beslut!

Att ta in en extern person i ledningsgruppen eller styrelsen är ett bra sätt att få in nytänk och annan erfarenhet. Vi kan bidra med input från vår värld och ”tänka utanför boxen” i ert företag.

Ofta så kommer ledningsarbetet inte framåt efter år av samma tänk eller att man kanske inte fokuserar på ”rätt saker”. Då kan en extern person komma in och komma med ny energi till ledningen.

Vi har suttit i ledningen samt styrelsen i mer än 10 år. Vi har även suttit i styrelser i det privata i många år.

Vi kan hjälpa till med att sätta långsiktiga strategiska mål. Titta på era pågående aktiviteter och bedöma risker mm

Stötta er med verksamhetsplaner och kartläggning av vad som behöver göras

Kontakta oss

+46 767 640602

info@miranjo.se

Lämna ett meddelande