Marknad och säljuppdrag

Marknad och säljuppdrag

Kundfokus

Vi jobbar med marknadsaktiviteter för befintliga kunder och bygger starka kundrelationer.

Vi letar ständigt efter möjligheter och nya kunders intresse.

Tillsammans skapar vi värde för kunderna!

Marknadsarbetet är ett arbete som aldrig slutar. Det är en ständigt pågående aktivitet och man måste se och fånga möjligheter i alla situationer.

Det kräver att man jobbar med rätta förutsättningar och att man gjort sin hemläxa. Man måste kartlägga sina kunder och prioritera dem.

Definiera vad en strategisk kund är och skapa strategiska planer per kund och år.

Utse kundansvariga inom organisationen och dokumentera allt arbete som utförs. Transparans av arbete och tillgång av material för ledning är viktigt.

Offerering och säljarbetet måste ha samsyn och marknadsavdelningen skall veta vilka grunder som styr vid offerering.

Jobba långsiktigt, skapa värde för kunderna och bygg starka kundrelationer.

Jobba alltid med aktiviteter för att hitta potentiella kunder.

Utarbeta tillväxtmål och resultatmål. Mätbara mål som man kan följa upp.

Vi har jobbat inom detta området i många år och vet vad som krävs. Att dokumentera aktiviteter, möten, kontakter och vem som ansvar för vad är mycket viktigt. Denna information måste finnas tillgänglig på företaget.

Kontakta oss

+46 767 640602

info@miranjo.se

Lämna ett meddelande