Tjänster

Tjänster

Virtuell Assistent

Vi sköter er administration och jobbar på distans.

Ledningsgrupp- och styrelseuppdrag

Vi bidrar med nya synvinklar, coachar vid utmaningar och beslutsrådgivning.

Projektledning

Vi utför projekt från projektstart till projektavslut och uppföljning.

Affärsutveckling

Vi jobbar med analyser och planer för vidareutveckling och tillväxt.

Inköp

Vi jobbar med inköpsstrategi, gör upphandlingar och upprättar avtal.

Fotograf

Vi fotograferar porträtt, produkter, aktiviteter.

Interimsuppdrag

Vi driver er verksamhet framåt under en begränsad tid.

Marknad & säljuppdrag

Vi jobbar brett med marknadsstrategi och planer, säljuppdrag, kundavtal och service.

Kontakta oss

+46 767 640602

info@miranjo.se

Lämna ett meddelande