Inköp, upphandling, leverantörsavtal

Inköp, upphandling, leverantörsavtal

Leverantörsavtal

Vi utformar och täcknar leverantörsavtal med befintliga leverantörer.

Upphandling

Vi bistår vid upphandling av nya leverantörer, leverantörsbedömningar, inköpsplanering etc.

Inköpsstrategi

Vi skapar hållbara inköpsstrategier.

Tillsammans  skapar vi partnerskap med våra leverantörer!

Det är ganska klart att ett bra inköpsarbete bidrar till företagets resultat. Inköpsarbetet handlar om att se de möjligheter som finns för att dra ner på kostnader. Det handlar inte bara om att få ner priset utan se helheten där kostnaderna finns och hur man skapar rätt förutsättningar att med hjälp av olika aktörer i inköpskedjan hitta vad som driver kostnaden.

Man behöver skapa rätt förutsättningar för inköpsprocessen bland annat genom att utvärderar de leverantörer man har och se om man har ”rätt” leverantör av rätt artiklar för företagets ändamål. Oftast så har en del hängt med i farten…

Man ska även se över inköpsförfarandet och se hur man kan hitta de bästa effekterna att göra smartare inköp på. Här kan leverantörerna hjälpa till och berätta för oss hur de kan bidra.

Skapa rutiner för underlag som ligger till grund för inköpet. D v s att det underlag som skickas med inte kan missförstås och rätt information är med. Väldigt mycket tid läggs ner helt i onödan.

Utforma gemensamma förfrågningsmallar.

Teckna avtal med leverantörerna.

Se över vilka transportfördelar som finns att nyttja.

Dessa arbetsuppgifter har vi jobbat med i över 20 år och även jobbat internationellt med dessa uppgifter. Vi har gjort stora upphandlingar och jobbat med inköpsförändringar i företag. Vi förstår varför samspelet mellan företag och leverantör är viktigt. Det är de gemensamma ansträngningarna från båda sidorna som avgör om man lyckas eller ej.

Kontakta oss

+46 767 640602

info@miranjo.se

Lämna ett meddelande