Projektledning

Projektledning

Projektstart

Vi planerar och säkerställer att projektet har tydliga mål. Kom ihåg – ”ett projekt misslyckas aldrig i slutet utan i början”.

Projektstyrning

Vi leder och styr projektet framåt inom angiven tidsplan och budget.

Genomförande

Vi säkerställer att projektet har nödvändiga resurser.

Uppföljning

Vi har kontinuerlig uppföljning både finansiellt och tidsplan.

Avslut

Vi sammanfattar och avslutar leveransen av projektet och gör ”lessons learned” vid behov. Sist men inte minst firar vi! 🙂

Tillsammans  driver vi framgångsrikt projektet i hamn!

Att leda projekt handlar om att säkerställa att alla uppgifter finns med när projektet startar. Man måste vara överens om vilka detaljer som styr och att man har ett bra underlag med specifikationer mm. Vara klar med vad projektets leverans är d v s när och vad ska man leverera.

Ofta är projektleveransen otydlig och kan lätt missförstås vilket leder till onödiga tolkningar som både kostar tid, energi och i vissa fall även pengar.

Under projektets gång måste parterna tillsammans föra en logg där olika händelser inte fanns med från början eller att projektet tar en annan inriktning. Denna logg är väldigt viktig att man för och har avstämning varje månad eller vad man kommer överens om.

Regelbunden uppföljning av tidsplan och resurser är mycket viktigt. Skapa ett rapporteringsformat där projektledaren  rapporterar mål och resultat till styrgruppen.

Sist men inte minst så behöver man göra lesson learn för att tillgodogöra sig framgången eller att man inte gör om samma misstag.

Kom ihåg projekt misslyckas inte i slutet de misslyckas i början!

Kontakta oss

+46 767 640602

info@miranjo.se

Lämna ett meddelande