Integritetspolicy

MirAnjo Consulting AB värnar om sina kunders förtroende och vill därför informera om hur vi som bolag skyddar den information som våra kunder anförtror oss.
De företags- och eventuella personuppgifter du lämnar till oss används huvudsakligen för hantering av uppdrag/tjänster och fakturering. De behövs för att vi ska kunna utföra vårt arbete på ett bra sätt för våra kunder.

Vi skyddar dina personuppgifter

MirAnjo Consulting AB är personuppgiftsansvariga för bolagets behandling av personuppgifter. Vi lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, utom till underleverantör som t ex revisionsbyrå.

Dina rättigheter 

Du har rätt att ta del av vilka uppgifter vi sparar om dig och hur vi behandlar dessa.

Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

MirAnjo Consulting AB, Org.nr. 559215-1590                Telefon: 0767-640602, E-mail: anders.johansson@miranjo.se